Hur blir bedömningar betyg?

Just i betygssättningstider kommer här några filmer från webbkursen ”Bedömning och betyg”. Kursen hittas på http://www.llw.se. De är bl a gjorda i samarbete med professor Christian Lundahl och Karlstads Universitet. Anna Karlefjärd berättar.

1) Betygssättning – vad gäller?

2) Hur blir bedömningar till ett betyg?

3) Sammanvägning till ett betyg i praktiken

Skrivmall för skolavslutningstal

Idag kommer eleverna få arbeta med en skrivmall till de tal de ska skriva till avslutningen. Talen är tänkta som ett minne då skolan läggs ner och flyttar över till en annan enhet i juli. De får redovisa i grupp/i klass/eller om de vill hålla sitt tal på avslutningen inför skolan.

Vi har innan vi kommit fram till skrivprocessen lyssnat på kända tal, analyserat dem både muntligt och skriftligt och tittat på retoriska grepp. De ska nu få skriva sina tal och arbeta med kamratrespons enligt en annan mall. Mer om det hittar du här i ett tidigare inlägg.