Vi skapar #BlackOutPoetry

Vi har tjuvstartat skapandet av BlackOutPoetry, ett tema som jag tänkte ha till hösten egentligen. Jag har tre nior som ville göra något kreativt sista veckorna. De som är klara med sina uppgifter har fått några exempel i korridoren att inspireras av:

elevexempel

Elevexemplena är gjorda i förra veckan av några elever (och en av mig) och nu sitter där även en faktatext bredvid om vad BlackOutPoetry är för något. Eleverna kan läsa följande:

BlackOutPoetry – ett kreativt sätt att få igång skapandet av egna dikter

BlackOutPoetry innebär att man använder redan skrivna ord och gör dikter av dem. Man kan ta en gammal bok eller tidning och svärta de ord man inte vill ha med. Vi har fått utrensade böcker från biblioteket som nu får nya läsare. Man kan även rita på en bild med en app, t ex Can Doodle.

När man skapar BlackOut Poetry börjar man med att ringa in de ord man vill ha kvar så de bildar en dikt. Sedan kan man färglägga bilden eller rita mönster på den.

Den som sägs ha startat dikterna är en man vid namn Austin Kleon. Han började 2005, men han är egentligen inte först. Man har under 250 år skapat dikter i tidningar så det är inget nytt. BlackOutPoetry kallas även för NewspaperBlackOut.

Idag finns hashtagen #blackoutpoetry för att samla de dikter som delas i sociala medier. Många lärare använder sig av dikterna i sin undervisning just för att det finns så många exempel att härma, för att det är kreativt och ganska lätt att komma igång. Vill ni se några verk kan ni söka på taggen som jag exemplifierar i ett ordmoln för ämnet. 

blackoutpoetry

Vill du veta mer?

Ni som vill veta mer om BlackOutPoetry kan scanna koden nedan och hamnar på en skrivtavla i Thinglink med lite länkar som ger mer information om hur skapandet uppstod, hur du skapar en egen dikt och var du kan läsa fler.

Att börja med utvärdering för planeringens skull!

Mina elever fick utvärdera vårt nästa arbetsområdet som är sommarpratare. Jag har synliggjort deras utvärdering på en skrivtavla på linoit.com. Med detta underlag kan jag rikta min undervisning för att se till att allas behov blir tillgodosedda och eleverna får vara med och påverka innehållet. Jag ville också ta reda på hur väl de använder sig av bloggen oppetklassrum.wordpress.com för att se om den fyller sitt syfte.

Det jag tar med mig är att jag har många behov att tillgodose – de som verkligen sätter upp mål och använder alla resurser som de kan, bloggen, lektionerna och varandra – och de som inte har någon motivation nu i slutet av nian. De vill få exempel att härma, de vill läsa och skriva engagerat så det fångar många lyssnar och de vill dels lära sig göra podd men även hur man laddar upp det. Tur att det är det jag planerat för. Nu ska vi bara se om undervisningen ger det eleverna behöver för att nå dit. Och förhoppningsvis kommer vi se vad bloggen ger för verktyg för det.

Vi kommer snart att utvärdera igen i en sk mittutvärdering för att se så att jag fått med det eleverna behöver eller om jag måste förtydliga något. Vi avslutar också med att utvärdera och då hoppas jag hela resan blir synlig för alla och vad som ger framgång och vad man behöver för strategier för att synliggöra och klara av målen.

Vill du ta del av planeringen och upplägget hittar du det mesta här och mer kommer under terminens gång.

Skrivmall för skolavslutningstal

Idag kommer eleverna få arbeta med en skrivmall till de tal de ska skriva till avslutningen. Talen är tänkta som ett minne då skolan läggs ner och flyttar över till en annan enhet i juli. De får redovisa i grupp/i klass/eller om de vill hålla sitt tal på avslutningen inför skolan.

Vi har innan vi kommit fram till skrivprocessen lyssnat på kända tal, analyserat dem både muntligt och skriftligt och tittat på retoriska grepp. De ska nu få skriva sina tal och arbeta med kamratrespons enligt en annan mall. Mer om det hittar du här i ett tidigare inlägg.

 

 

Retorik – konsten att övertyga

Jag planerar för nästa arbetsområde som är retorik, dvs konsten att tala övetygande, samt etos, patos och logos som är ett tals olika delar. Vi ska alltså analysera talen samt skriva egna. I nya kursplanen är tal framlyft så eleverna ges redskap för att möta arbetslivet framöver. I vår kommun har vi som mål att arbeta entreprenöriellt och detta tycker jag ligger väl i fas med det synsättet ,förutom hela arbetssättet formativ bedömning och att som lärare dela med sig av sina planeringar för att lyfta skolan.
Talanalys
 • Vad är talares syfte – är det att utbilda, att motivera, att övertyga eller för att underhålla?
 • Vad är huvudsyftet?
 • Varför håller talaren detta tal? Är personen rätt för det?
 • Uppnådddes syftet?
 • När hölls talet?
 • Vilka är åhörarna? Hur många är de? Finns det lyssnare utanför publiken, t ex dator, TV?
 • Hur inleds talet – med ett tråkigt ”roligt att vara här” eller med en krok?
 • Finns det anektoder, bildspråk?
 • Är uppbyggnaden rak och logisk?
 • Stöds argumenten?
 • Finns det humor och kontakt med publiken? Som ögonkontakt, kroppsspråk.
 • Hur är språket – enkelt eller målande med metaforer och bildspråk, upprepas vissa ord?
 • Finns pauser?
 • Hur är slutet? Är det sammanfattande och är det minnesvärt?
 • Hur känner du dig då du hört talet?
 • Blev du övertygad?
Några användbara tips på länkar jag snappade upp från Twitter är:
En Prezi om talets uppbyggnad och lite kort historik samt talets uppbyggnad här.
Svenska tal:
Tal som rekomenderas särskilt är:
Timbuktus tal i riksdagen och hans tal återfinner du också här i text, samt artistelitens tacktal till Jason finns här.
Kungens tal i Örebro…eller var det Arboga, samt hans tal i tsunamiktastrofen.
Engelska tal:
Tal som rekomenderas här är:
Churchills – We shall fight on the beaches och här texten
Obamas tal i Springfield 2007
Zach Wahls tal om samkönat äktenskap (se nedan)
Själv gillar jag Martin Luther Kings tal I have a Dream
Tala som TED
Sist men inte minst så rekomenderar jag Tala som TED, från Årstaskolan. Här har ni en lärarhandledning. Och ursprungslänken till TED har ni här. Jag vet att flera skolor har använt sig av detta så fler exempel kommer komma på tal från eleverna själva. De hittar ni bl annat här på flippatklassrum.
Arbetsmodell
Jag tycker själv väldigt mycket om att utgå från att analysera texter innan man själv gör egna så man vet hur de är uppbyggda. Det är också väldigt tacksamt att visa på andra elevers exempel så det blir mer konkret och elevnära. Eleverna blir trygga i att veta HUR de ska göra samt VAD. Jag tänker mig att eleverna ska skriva avslutningstal.
Det var mitt förarbete nu måste jag tänka mer på innehållsupplägg som nästa steg. Det finns en bra lärarhandledning på UR samt responsmodell för eleverna. Detta gillar jag särskilt då det är en viktig modell inom det formativa arbetssättet. Som ni ser har jag delat med mig av det som jag själv har blivit tilldelad, men även googlat fram själv. Har ni andra bra tips till mig och andra?
Om du som lärare eller rektor vill hålla tal rekomenderar jag Körlings tal som inspiration.
Hejja kollegialt lärande! Lycka till!

Muntlig interaktion – övning med filmtolkning av reklamfilm med Zlatan

 

Hur kan man träna muntlig interaktion? Det funkar bra med en igångsättare med småklipp som till exempel en populär reklamfilm. Så här gjorde vi med Volvos reklamfilm med Zlatan.
 1. Titta på Volvos reklamsnutt med Zlatan.
 2. Skriv en enkel sammanfattning på tavlan samt dessa frågor:

 

Frågor att fundera över i par:

 • ge ex på kontraster som du ser i filmen
 • vad tycker du om filmen?
 • påverkas du av att en kändis är med i filmen?
 • ge ex på bilens egenskaper

Motivera era svar med att ange exempel från filmen så dina argument styrks!

Diskussionsfrågor i grupp

 • vad innebär det att vara ”made BY Sweden”?
 • hur mycket påverkas man generellt av att kändisar är med i reklam?

Motivera era svar med att ange exempel från filmen så dina argument styrks!

 1. Låt eleverna förbereda sig under ca 10 min individuellt.
 2. Sedan kan de parvis genomföra en kortare presentation. Första personen tar de första två funderingsfrågorna och leder diskussionen. När 1 min är kvar får de avsluta och sammanfatta.
 3. Låt sedan paren byta och den andra eleven hålla presentation av de andra två frågorna.
 4. Diskussionsfrågorna kan man ta i större grupper genom att sätta samman två par.
Detta tips passar dessutom bra efter vårt tema om självbiografi med utgånspunkt om just Zlatan som vi just avslutat. Här har ni en planering för det.

Här finns nu uppföljaren till Volvos reklam Made by Sweden som kan fungera som uppföljare.