Att förstå ett ord

2 att minnas ett ord att förstå ett ord