Att gå utanför sin comfort zone och få syn på sig själv

Förra veckan gjorde jag slag i saken och filmade mig själv då jag hade genomgång av en texttyp. Jag ville dels få syn på hur jag modellar en text och hur jag ställer frågor till eleverna. Det har tagit mig ett par år att ta tag i detta för jag anser att man måste vara trygg i gruppen man gör det i. Jag har många bra grupper men en grupp är väldigt på och vågar utmanas särskilt extra med mig. Så sagt och gjort jag bad någon filma med min mobil och sedan skickade jag filen till en kollega för respons.

Det jag såg var att jag modellade bra och visade på hur man kan tänka och vad som är texttypiskt. Däremot så riktade jag frågorna fel ibland, men ställde även frågor till samma personer.  Jag har nu funderat vidare på detta med frågorna och inlett samarbete med kollegor för att ta fram en större bank och diskutera hur:et på ämneskonferenser. Jag trodde jag hade benkoll men man gör ofta som man lärt själv i skolan och man måste filma eller be en kollega auskultera för att så syn på det. Vår organisation rymmer inte så mycket tid att besöka varandra vilket jag tycker är synd. Så film fick det bli.

annika textmodellar

Det är obehagligt att bli granskad men så länge målet är utveckling och du satt upp vad du vill ha feedback på så kommer det ju inget obehagligt ur det.

Filmen kommer jag inte dela. Det modet har jag inte.

Lärmoduler i strategier för läsning av faktatext

Åsa Söderström satt ihop en lärmodul om lässtrategier för faktatext för år 4-9 och Marie trapp för år 1-3.

Varför en lärmodul för kollegialt lärande? Det ger Michael Rystad ett bra svar på här i hans blogg. Han startade facebookgruppen Lärmoduler för kollegialt lärande och där finns flera andra moduler man kan arbeta med i sitt arbetslag för att tillsammans skapa sig kunskaper och beprövad erfarenhet.

Det finns andra bra moduler här:

Språk i alla ämnen

Elevinflytande

och här som eg inte är en modul men en bra studiecirkel eller vad man ska kalla den:

http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/

 

Gå med i facebookgruppen för att ta del av fler eller för att skapa egna moduler! Här en modul om att skapa egna moduler.

Gemensamt skrivande, genremodellen eller cirkelmodellen – vad är det?

I min roll som svensklärare har jag använt mig som genremodellen en del, och då jag undervisar elever med mångakulturell bakgrund är den särskilt gynnsam då den ger verktygen för att kunna skriva och att eleverna lär sig i processen. Den går ut på fyra steg och jag tänker dela en film med Anna Kaya där hon visar tydligt hur man kan göra i arbetet som pedagog.
Ett tips på läromedel för de äldre eleverna ska ni få av mig som jag tycker svarar bra mot genrepedagogikens tydlighet. Det är Fixa Texten av Per Sahlin på Natur och Kultur. Där är varje texttyp representerad med mönstertext, fakta om textens uppbyggnad, hur eleverna kan arbeta och till sist en egen fas av skrivande. I slutet av boken finns en checklista för självbedömning samt matriser. Här kan du provläsa boken och googlar du finns lektionstips och lärarmaterial.
Jag har även samlat lite andra bra filmer och länkar i mitt peraltrees om genremodellen. Och Anna Kaya har även gjort en sida för sina kollegor i den här bloggen för att lyfta språket i undervisningen: http://norrbackasprakgrupp.weebly.com/extramaterial.html

Hur underlättar man för språkinlärningen?

En framgånsrik språkinlärningen brukar ske om eleven:
  • tror på sig själv
  • är motiverad
  • är medveten om varför denna vill lära sig
  • inte är rädd för att göra misstag
  • tar risker
  • är bra på att gissa
  • har förmåga att se mönster
  • har en positiv attytyd till språket och dess kultur
  • söker tillfällen att öva språket
  • är villig att ta ett visst ansvar för sitt eget lärande

Att en elev har alla dessa egenskaper är inte särskilt troligt, men det underlättar om inlärningsmiljön är god och positiv och att man då hjälper elever ta risker och att det i sin tur leder till mer motivation. Det blir en spin-off effekt.

En god språkinlärare använder medvetet och omedvetet goda strategier för sin språkinlärning och mer om strategierna har jag skrivit här. Som lärare är det viktigt att man ger eleverna strategier så de kan använda sig och tillgodose sig inlärningen av ett främmande språk. Strategierna började det forskas intensivt om under 1980- och 1990-talet under STRIM-projektet, där resultaten sammanfattades i boken I huvudet på en elev (Malmberg). Kursplanerna från 1980- och 1990-talen och reviderade upplagan från 2000 betonade elevens ansvar och medvetenhet om det egna lärandet. Nya kursplanen från 2011, Lgr11, är starkt kopplade till Europarådets arbete för att främja språkundervisningen i Europa. Från det arbetet utarbetades en Europeisk språkportfölj för att stödja elevers egna reflektion kring sin inlärning. Du kan ladda ner den från Skolverkets hemsida.

Idag kan man se att den förskjutning som tidigare skedde från lärare till elev och fraser som lära för livet, har förskjutits något till att lärare och elever samspelar. Det sker genom att lärare ger individuell feedback och formativ bedömning, dvs bedömning för lärande. Jag har skrivit om formativ bedömning här. I formativ bedömning har reflektion, självbedömning men även strategier stor roll.

De strategier man tydligast kan se är:

Strategier för att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete och sedan kunna förändra det som behöver justeras kan man träna i Europeisk språkportfolio. Dessa strategier tränar den metakognitiva förmågan.

När man använder sig av varandra i en grupp för att lära och ber om hjälp är det en socio-affektiv strategi, dvs formativ inlärning.

De kognitiva strategierna har jag skrivit om tidigare (se länk ovan) och det är på så sätt du lär dig, genom att t ex dra slutsatser, gruppera, förutsäga, avkoda (bottom-up approach), och skapa mening utifrån sammanhang och förförståelse (top-down approach).

Så för att skapa en god inlärningsmiljö så gäller det att medvetandegöra eleverna om hur de bäst lär sig, vad de behöver lära sig och hur de kan göra det på bästa sätt. Att de får reflektera över sin inlärning och att de får möjligheter att lära sig olika strategier är grundstenar i undervisningen. Det som jag gillar med Språkportfolion är att den är anpassad för eleverna i olika stadier och att de kan välja ut material de vill spara för att kunna titta tillbaka på och på så sätt se hur de utvecklas.

Ur Om strategier i engelska och modern språk (Lena Börjesson)