Stödstrukturer för perspektiv och resonemang i engelska

Här kommer några strukturer för att utveckla språket i tal och skrift och få ett djupare perspektiv och resonemang i innehållet. De kan användas när eleverna ska uttrycka sig om åsikter och upplevelser. Strukturerna kan också användas som strategier för att se hur en åsikt kan förtydligas och utvecklas. Kommunikationen kan varieras och breddas om man synliggör hur man kan göra det. Arbetar man återkommande med dessa i skrivandet och talandet kommer metakognitionen att utvecklas och man får en möjlighet att vidga sin kommunikation.

Idén kommer från textkopplingarna och att utveckla ditt resonemang som jag har gjort tidigare samt som en repetition inför de nationella provens muntliga del. Idag såg jag också en bild i engelskgruppen på facebook där Cecilia Tofften delat en annan bild som påminner om den översta bilden och då kom jag på att jag satt på senaste samtalet i NP och funderade över en Canva för att göra det tydligare hur man kan bredda diskussionen. Dock ska inte canvan användas på provet.

different perspectives

different perspectives explained

To develop your resoning

 

I svenskan finns kunskapskravet resonemang men inte i engelskan men däremot så står det i det centrala innehållet att det ovan ska utvecklas och ligga till grund för undervisningen.

Bedömning av uppsats på nationella proven – en liten hjälp i väntan på tydlighet

Förra läsåret satte jag mig in i bedömningsstödet i engelska. Jag behövde fräscha upp mig i bedömningen dels med en ny läroplan men även efter en föräldraledighet efter att ha arbetat i en särskild undervisningsgrupp för barn med autism i ett par år. Jag utgick då från bedömningsstödet till de nationella proven för att få ett hum om bedömning. Jag tänkte att där om någonstans borde det finnas stöd med exempel och tydlighet. Till min fasa insåg jag då att det jag läst mig till angående betygsstegen E, C och A från Skolverket inte eftersträvades i  bedömningsstödet utan jag hittade hela nio olika steg.

Betygsstegen – hur många är det?

Jag var tvungen att söka svar så jag vände mig då Göteborgs Universitet (som gör proven) och önskade dels tydligare struktur på den text de hade efter varje elevexempel så bedömningsaspekterna tydligare skulle synas och vilka kunskapskrav det rör sig om. Men jag efterfrågade även svar på hur de kunde visa på exempel på D och B samt även övre och undre inom de betygsstegen men inte på de från B och A. Svaret jag fick då var att de eftersträvade den europeiska språkramen och att den följer Lgr 11. Mig veteligen finns där bara sju steg i Lgr 11; F, E, D, C, B och A.

Matris vid bedömning – underlättar det?

Mycket märkligt tyckte jag då och satte ihop en matris efter de bedömningsaspekterna som man tittar på vid bedömning av skriftlig och kopplade dem till kunskapskraven och gav exempel på de fetmarkerade värdeorden i kunskapskraven. Jag utgick från kommentar materialet från Skolverket med exemplen på vad t ex värdeorden som enkel och begriplig stod för. Tanken var att se om vi bedömde lika eller olika inom kommunen för en likvärdig bedömning. Matrisen hittar du här och den har fått mycket bra feedback i den grupp jag administrerar för lärare i Engelska i år 6-9 på facebook.

I den gruppen har jag också kommit i kontakt med en tjej som heter Sara Bruun som med sitt inlägg på Skolvärlden

Sveriges lärare ska inte behöva sitta och gissa på femtio nyanser av ord

nu går i bräschen för oss lärare som söker samma svar som jag sökte för ett år sedan men som det inte tycks finnas något svar på. Jag vet att jag och Sara långt i från är de enda som söker dessa svar men Sara har en rapp tunga och kvicka fingrar och vi hejjar glatt på henne i hopp om att finna svar.

Att irra omkring och söka svar

Om ni vill ha lite hjälp på traven vid bedömningen så använd gärna matrisen. Den behöver modifieras om då jag gjorde den för en ämnesträff med mina engelskkollegor. Matrisen underlättar i alla fall för mig vid bedömningen då jag vet vad jag ska titta efter och vilket kunskapskrav det rör sig om. Jag kan markera i matrisen och se om texterna hamnar på E, C och A. Övre och undre har jag valt bort. Det fick vi väl? I alla fall så tolkade jag Skolverket så; att gör som du vill. Om inte så hoppas vi på tydligare svar och gärna att det kommer formativa matriser i bedömningsstödet även till engelskan, som finns i t ex svenskan. Var det inte likvärdighet vi önskade från början och att vi skulle känna oss trygga i bedömningen? Jag irrade bort mig och hoppas att jag hittat en väg som fungerar så länge i min bedömning.

 

Planering för arbetsområdet rymden

Pedagogisk planering i engelska

 SPACE

Här kommer en efterkonstruktion av arbetsområdet rymden, som vi har gjort i år 8. Jag valde att inleda med: 

Begrepp/ord

Ordstorma i grupper om ord och begrepp de kan som har med rymden att göra. Samla alla ord på tavlan. Diskussion om begreppen och gruppera dem. Vad ska vi börja fördjupa oss kring? Vi gör upp en planering. Här vårt förslag sorterat under ämne och förmåga:

 

Science experiment

Lyssna och förstå

En kortare film om ett experiment i rymden som är väldigt intressant men kräver förberedelse av ord och begrepp innan. Science Experiment in Space av British Council Teens. På sedan finns flera övningar att göra som rör förståelsen. 

  

IDIOM

Skriva och utveckla språket, samt respons

Vi har gått igenom IDIOM och jag visade några bla här och här samt visade på svenska alternativ och hur de ser ut översatta. Sedan skrivuppgift My last month on earth. Jag inledde med att visa en början på smartboarden som jag skrev på plats. Respons på varandras texter innan inlämning.

 

The Zodiac

Läsa och förstå samt kommunicera

Läsförståelse av Horoscope Hang-Up: Earth Changes Zodiac Signs. Görs i grupp eller par.

www.busyteacher.org finns mycket material om du skaffar konto. Bl a en faktatext om Zodiaken och fylla i sortera upp utifrån stjärnteckena.

Samtalskort med Zodiaken och ta reda på när de själva är födda och vad som sägs är deras styrkor samt svagheter.

Samtalsövning Star Times. Två olika kort A och B – görs parvis.

Skriva egna beskrivningar av sig själva med hjälp av adjektiv och eller gestaltningar (vi har jobbat med detta i svenska).

 

Neil Armstrong, NASA & Aliens

Läsförståelse

Eleverna arbetar först självständigt sedan två och två med texten om Neil Armstrong.

 

Ordförråd samt hörförståelse

http://www.breakingnewsenglish.com finns många övningar bl a NASA telescope to look for other earths

Vi gjorde while listening, true/false, synonym match phrase match, language.

 

Begrepp och läsförståelse

Inledande diskussion om rymden utifrån en poster med rymden på. Fakta om planeterna Easy Planets. Fler begrepp här.

 

Skrivuppgift samt begrepp

Inledande diskussion utifrån PP med UFO.  Här en hörövning med uppgifter till.

 

Fler uppgifter som vi inte hann med men kanske tar en annan gång

Det kan vara roligt att träna ord på www.lyricstraing.com. Googla The very best space related songs för låtar att öva ordförrådet.

Det finns också en bra wiki med skrivuppgifter på space7d.wikispaces.com

Om ni vill titta på en film har ni ett bra häfte här med frågor till filmen Wall-E. 

 

 

Vårteminens första upplägg – skrivande med Plot Generator

Vi kommer att arbeta med skrivprocessen i engelska den här terminen. I alla fall till en början. Vi kommer sedan ha fokus på att lyssna och tala och förhoppningsvis har vi då datorer som vi kan använda.
 
Jag tänker mig att skrivandet kan utgå från denna sida som har en Plot Generator för dels personer, plats, miljö och eleverna får sedan arbeta tvåoch två med att göra ett utkast, ge respons på varandras arbeten genom att de delar det de har skrivit i något program för kollaborativt skrivande. Att de får arbeta två och två beror dels på att det är praktiskt då vi bara har fjorton datorer om jag slälpar med mig lite olika, och att klasserna blivit större efter jul då vi gjort tre åttor till två, och dels för att skrivande tillsammans är utvecklande.
 
Kanske detta projekt blir lyckats så de kan spela in berättarröst till en bild  som de gör till texten? Vi får se vad tekniken har att erbjuda i vår!
 
 
 

Simple English ett sätt att skriva för målgrupp

Att skriva för en mottagare sägs ju vara det mest optimala för skrivandet. Jag har låtit elever skriva för skoltidningen men sen fick jag nys om detta sätt  – Simple English – som fungerar som en miniwiki. Ni som vet, och följer mig på digiskol vet att jag har satt upp som mål att skapa en Wikispace, och då är det lätt hänt att man hittar mer som har anknytning till det.
 
Jag kommer efter jul och att digiskol slutat ägna mig mer åt de formativa arbetssättet och har pratat med kollegorna på min skola om tillsammans sätta upp en planering för lite olika arbeten. Det är ju så förbenat tungt att själv prova, man vill ha någon att bolla sina ideer med och att dela på arbetsbördan att svänga om planeringen. Ni som sysslar med det formativa arbetssättet vet att det tar cirka två år att vara i fas. Och vill man som jag frångå den bundna textboken och hitta mer elevnära exempel och att utmana invanda stereotyper av lärande, och även variera sin undervisning för att hitta olika inlärningsstilar, så är det tacksamt om man är fler som kan hjälpas åt i svackorna. För de kommer som vi också vet.
 
Ett av de målen jag har är att skriva och publicera texter på engelska i Simple English. Ni som också är svensklärare kan skriva på Wikimini. Om ni vill veta mer tipsar jag om Öpedagogen som har detta som mål i #digiskol.

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion

Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger. Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man:
  1. Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.
  2. Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.
  3. Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.
  4. Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.
  5. I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.
  6. Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening.
Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk.
 
Förslag på tysta filmklipp att använda är:

Neighbours by Norman McLaren, National Film Board of Canada

 

Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk.