Att börja med utvärdering för planeringens skull!

Mina elever fick utvärdera vårt nästa arbetsområdet som är sommarpratare. Jag har synliggjort deras utvärdering på en skrivtavla på linoit.com. Med detta underlag kan jag rikta min undervisning för att se till att allas behov blir tillgodosedda och eleverna får vara med och påverka innehållet. Jag ville också ta reda på hur väl de använder sig av bloggen oppetklassrum.wordpress.com för att se om den fyller sitt syfte.

Det jag tar med mig är att jag har många behov att tillgodose – de som verkligen sätter upp mål och använder alla resurser som de kan, bloggen, lektionerna och varandra – och de som inte har någon motivation nu i slutet av nian. De vill få exempel att härma, de vill läsa och skriva engagerat så det fångar många lyssnar och de vill dels lära sig göra podd men även hur man laddar upp det. Tur att det är det jag planerat för. Nu ska vi bara se om undervisningen ger det eleverna behöver för att nå dit. Och förhoppningsvis kommer vi se vad bloggen ger för verktyg för det.

Vi kommer snart att utvärdera igen i en sk mittutvärdering för att se så att jag fått med det eleverna behöver eller om jag måste förtydliga något. Vi avslutar också med att utvärdera och då hoppas jag hela resan blir synlig för alla och vad som ger framgång och vad man behöver för strategier för att synliggöra och klara av målen.

Vill du ta del av planeringen och upplägget hittar du det mesta här och mer kommer under terminens gång.

Jag tänder ett ljus i advent och läser….

Varje fredag innan advent högläser jag sagor eller berättelser och tänder ett ljus för mina klasser jag har i svenska. Det är mysigt att få lyssna på en saga och jag har massor att tillgå, bl a Granen som är en favorit av HC Andersen och här finns hela sagan. Det finns många klassiker och Den heliga natten av Selma Lagerlöf är en annan liksom hennes Legenden om julrosorna.
Just idag fick de lyssna på En julsaga av Victor Rydberg uppläst av Torgny Lindgren.
Det finns en längre version här.
Jul i Bullerbyn är också en annan favorit och den finns också att lyssna på här. Tove Jansson läser om hur Muminfamiljen firar jul här, det finns flera klipp. Om ni har lite mer tid finns Sagan om Karl-Bertil Jonssons julafton av Tage Danilesson
Om man vill koppla ihop en klassiker med en annan saga kan man lyssna på Tomtens nya kläder. En gameldagsjul av Asbjörnsen finns både i svensk och norsk variant.
Vem minns inte denna julkalander från1990 där låten Mössens julafton är med i inslaget. Låten finns som inslag i Sagan om mössens julafton och finns i nyare utgåva av Katarina Kussvall men är ursprungligen författad av Alf Prøysen.

Läs- och skrivprojekt med utgångspunkt från Kulor i hjärtat

Kulor i hjärtat av Cilla Neumann är en mycket tacksam bok att jobba med i svenska. Dels för att den är elevnära, den är lagom lång att läsa på en lektion då den innehåller många noveller, och att den är lätt att knyta ihop med skrivuppgifter där man kan träna på olika kunskapskrap från det centrala innehållet.

Jag fick tips på boken av min kompis Nina som också är svensklärare (och biträdande rektor), och de har arbetat med detta projekt på deras skola. Ni känner väl till Malin Larssons blogg Vi ses i skolan och även flippat klassrum? De jobbar på samma skola nämligen och där finns elevexempel att härma om man lyssnar på hennes länkade Youtube-klipp när det kommer till skrivuppgifterna.

 Här har ni en LPP!

Här har ni en pärla kring boken!

Hur har jag då arbetat?

Högläst, diskuterat innehåll och använt elevexempel för att tydligöra uppgiften

Jag har högläst novellerna och undertiden har vi tillämpat läsförståelsestrategierna. De första två kapitlen var lätta att knyta an till bildspråksuppgifter. Vi skrev ner de bildspråk vi hittade/hörde i elevexemplen – gestaltning i första kapitlet och personifiering i andra. Vi använde sedan dem som utgångspunkt i våra egna exempel, och ja jag skrev också exempel som de kunde titta på när de skrev sina skrivuppgifter. Första kapitlet handlar om rädsla och det är också filmklippen döpta till på Youtube. Andra kapitlet handlar om ånger. Jag härmade ganska mycket upplägget i Malins blogg, och jag hoppas det är tanken för så tänker jag mig själv med detta inlägg. Jag såg att Malin hämtat inspiration i sin tur från Kunskapshubben som också har lagt ut elevexempel på texter.

Skrivuppgifter kopplat till specifikt centralt innehåll och använt kamratbedömning

Första kapitlet fick de diskutera och brainstorma på tavlan kring vad rädsla var innan vi kom igång med skrivandet. De har också fått ge varandra respons på sina texter utifrån de mallar jag gjort för respons. Vi lyssnade också, som jag skrev, på elevexempel och skrev ner fina meningar innan själva skrivandet kom igång.

Kapitel två fick bli brev till någon eller något de ångrade sig kring. Jag skrev en mall på tavlan hur man skulle skriva ett brev med inledning, fördjupning och hälsningsfraser som är typiska för genren. Sedan fick de ge respons och också elevbedömning av sina texter i grupp, vilket gick väldigt smidigt. De fick också där och då direkt feedforward från mig så de kan fokusra på att göra bättre nästa gång. Jag önskar jag fick publicera några texter så får återkomma då jag frågat om lov.

Framtiden? Hur går vi vidare? Vad har vi lärt oss?

Vi kommer att läsa ett kapitel till och eleverna kommer få välja vilket de vill att jag läser. Kapitlet Rut handlar om någon annans perspektiv och är lämplig som skrivuppgift tycker jag. Malin och Nina har gjort micronoveller av kapitlet Kyssen som handlar om lycka. Skitgubben i sin tur handlar om svek och Barnvakten handlar om att skiljas eller förlust.

Min tanke är att eleverna sak få göra egna filmer också utifrån en valfri text de gjort under momentet i Photostory, med röst och bild. Om inte de lggs upp så är de i alla fall kul att ha kvar som en dokumentation över sitt lärande.

Eleverna har blivit medvetna om sina lyssnarstrategier och vilka lässtrategier man kan använda sig av vid läsning då jag modellat det. De har fått konkreta exempel och använt sig själva i bedömningen och jag har en förhoppning att de vill synliggöra sitt lärande för er. Eleverna är självgående och vet vilka strategier de ska tillämpa då de inte går vidare och kör fast. Detta är stort för mig som lärare. Allt enligt det formativa arbetssättet, som jag brinner för.