Planering för arbetsområdet rymden

Pedagogisk planering i engelska  SPACE Här kommer en efterkonstruktion av arbetsområdet rymden, som vi har gjort i år 8. Jag valde att inleda med:  Begrepp/ord Ordstorma i grupper om ord och begrepp de kan som har med rymden att göra. Samla alla ord på tavlan. Diskussion om begreppen och gruppera dem. Vad ska vi börja... Fortsätt läsa mer →

Annonser

Hörförståelse med strategier som hjälp

Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR. Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på... Fortsätt läsa mer →

Strategier för lyssnande och hörförståele

Det finns två bedömnings aspekter av hörförsteåelse; interaktiv, som innebär att man uppfattar och ger gesons på det som sagts, samt receptiv, som innebär att man bara lyssnar på TV, radio, musik, meddelanden mm.   Om receptivt lyssnande   I forskning har man kommit fram till att man bör fokusera mer på processen än slutresultatet,... Fortsätt läsa mer →

Hör- och läsförståelse i ett

Att lära sig ord enskilt och utan sammanhang brukar ofta leda till att man minns mindre. Men om du lär dig ord genom att läsa och höra texterna och sedan gör övningar till dem befäster du dina kunskaper bättre.   Det finns två bra sajter för ändamålet som jag själv fått tipsat för mig, där... Fortsätt läsa mer →

Strategier för språkförståelse

De som känner mig vet att jag har en förkärlek för tydlighet och strategier som gör det lättare för eleven att hänga upp sin kunskap på, men även för läraren att göra målet tydligt - vad eleverna ska kunna efter lektionens slut.   Jag ramlar på så otroligt mycket bra att jag bara måste tipsa... Fortsätt läsa mer →

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑