Planering för arbetsområdet rymden

Pedagogisk planering i engelska

 SPACE

Här kommer en efterkonstruktion av arbetsområdet rymden, som vi har gjort i år 8. Jag valde att inleda med: 

Begrepp/ord

Ordstorma i grupper om ord och begrepp de kan som har med rymden att göra. Samla alla ord på tavlan. Diskussion om begreppen och gruppera dem. Vad ska vi börja fördjupa oss kring? Vi gör upp en planering. Här vårt förslag sorterat under ämne och förmåga:

 

Science experiment

Lyssna och förstå

En kortare film om ett experiment i rymden som är väldigt intressant men kräver förberedelse av ord och begrepp innan. Science Experiment in Space av British Council Teens. På sedan finns flera övningar att göra som rör förståelsen. 

  

IDIOM

Skriva och utveckla språket, samt respons

Vi har gått igenom IDIOM och jag visade några bla här och här samt visade på svenska alternativ och hur de ser ut översatta. Sedan skrivuppgift My last month on earth. Jag inledde med att visa en början på smartboarden som jag skrev på plats. Respons på varandras texter innan inlämning.

 

The Zodiac

Läsa och förstå samt kommunicera

Läsförståelse av Horoscope Hang-Up: Earth Changes Zodiac Signs. Görs i grupp eller par.

www.busyteacher.org finns mycket material om du skaffar konto. Bl a en faktatext om Zodiaken och fylla i sortera upp utifrån stjärnteckena.

Samtalskort med Zodiaken och ta reda på när de själva är födda och vad som sägs är deras styrkor samt svagheter.

Samtalsövning Star Times. Två olika kort A och B – görs parvis.

Skriva egna beskrivningar av sig själva med hjälp av adjektiv och eller gestaltningar (vi har jobbat med detta i svenska).

 

Neil Armstrong, NASA & Aliens

Läsförståelse

Eleverna arbetar först självständigt sedan två och två med texten om Neil Armstrong.

 

Ordförråd samt hörförståelse

http://www.breakingnewsenglish.com finns många övningar bl a NASA telescope to look for other earths

Vi gjorde while listening, true/false, synonym match phrase match, language.

 

Begrepp och läsförståelse

Inledande diskussion om rymden utifrån en poster med rymden på. Fakta om planeterna Easy Planets. Fler begrepp här.

 

Skrivuppgift samt begrepp

Inledande diskussion utifrån PP med UFO.  Här en hörövning med uppgifter till.

 

Fler uppgifter som vi inte hann med men kanske tar en annan gång

Det kan vara roligt att träna ord på www.lyricstraing.com. Googla The very best space related songs för låtar att öva ordförrådet.

Det finns också en bra wiki med skrivuppgifter på space7d.wikispaces.com

Om ni vill titta på en film har ni ett bra häfte här med frågor till filmen Wall-E. 

 

 

Hörförståelse med strategier som hjälp

Vi arbetar med hörförsteålse i min språkvalsgrupp, de elever som inte läser något språk, och programmet vi utgår från är News Reel Easy från UR. Programmet är ett par minuter långt och finns också i en svårare variant här. Eftersom jag har elever som inte når målen i engelska och många främst behöver träna på att lyssna så arbetar jag med strategier för att ge dem verktyg för att lyssna aktivt. Som ni ser är det samma upplägg med strategier som vid läsning och det ger dem en röd tråd av att strategier är tillämpbara vid många olika uppgifter.
 
Vi gör så här:
 
Förutspå:
1. Om man vill kan man först gissa vilka händelser som kan tänkas komma upp utifrån nyheter de lyssnat på under veckan, eller läst om i tidningen. Kanske kommer någon av dem upp i programmet? Där finns också specificerat vilka nyheter som programmet innehåller, om man vill skriva ner rubrikerna på tavlan.
2. Vi lyssnar första gången och jag skriver stödord på tavlan.
 
Reda ut oklarheter
3. Eleverna slår upp de stödord de inte kan och skriver ner dem i sin anteckningsbok.
4. Eleverna lyssnar en gång till.
 
Ställer frågor och sammanfatta:
5. Eleverna sammanfattar med varandra vad de hörde och hjälper varandra att fylla i sånt de inte förstod. Kanske behöver vi lyssna en gång till om något som de inte får svar på.
6. Vi diskuterar gemensamt vad som hände och jag skriver dit orden de inte förstod på svenska.
7. Om man börjat med att förutså om nyheter man hört/läst kan man nu koppla ihop dem med de som fanns i programet. Det ger eleverna djup och bredd och att kunskap inte enbart infinner sig i klassrummet.
 

Silent viewing – att lära ut språklig interaktion

Att träna språklig interaktion utan att eleverna känner att det blir tvunget är svårt många gånger. Ett sätt att få igång kommunikationen är genom sk silent viewing. Det är filmklipp utan ljud som man tittar på och sedan kan man:
 1. Förutspå – om man tittar på en del av sekvensen och sedan gissar vad som ska komma härnäst.
 2. Ordlistor – man skriver ner ord som rör sekvensen och sedan återberättar historien.
 3. Eleverna kan skriva dialogerna och läsa in och göra en text/tal till sekvensen.
 4. Eleverna kan skriva om historien med ett annat slut och sedan dela med varandra.
 5. I grupper kan en elev titta på filmen och sen återberätta för de andra som sitter med ryggen mot – en sk bakdörr.
 6. Eleverna kan fylla i ord på vissa ställen där ljudet är avstängt – sk cloze listening.
Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk.
 
Förslag på tysta filmklipp att använda är:

Neighbours by Norman McLaren, National Film Board of Canada

 

Det går ju givetvis bra att bara stänga av ljudet på vilken filmsekvens som helst. Om du vill ha mer förslag på arbetssätt rekomenderar jag denna länk.

 

 

Strategier för lyssnande och hörförståele

Det finns två bedömnings aspekter av hörförsteåelse; interaktiv, som innebär att man uppfattar och ger gesons på det som sagts, samt receptiv, som innebär att man bara lyssnar på TV, radio, musik, meddelanden mm.
 
Om receptivt lyssnande
 
I forskning har man kommit fram till att man bör fokusera mer på processen än slutresultatet, dvs ge eleverna mer strategier för att höra bättre. Hörförståelse brukar upplevs oftare som mer stressande eftersom man inte har tid att höra om, men med modern teknik kan man ofta träna på detta genom att pausa och lyssna om. Om du vill ha tips på länkar för ändamålet så finns de under min länklista och under rubriken hörförståelse.
 
För att bli en bra lyssnare behöver man automatisera sin förmåga, dvs bli van vid talad engelska, olika accenter och dialekter, men även struktur och grammatik. Det gäller att elever lär sig att lyssna efter betydelsebärande ord och sammanhang i det talade språket.
 
En forskare på hörförståelse, Larry Vandergrift, har utarbetat en effektiv modell för att arbeta med hörförståelse i klassrummet.
 1. Elverna använder sin förkunskap och förutspår vad de tror inslaget handlar om, vilka ord de tror kommer förekomma osv.
 2. Sedan får de lyssna och verifiera sina hypoteser från punkt ett och eventuelt lägga till ny information.
 3. Eleverna jämför sedan i grupper eller par sina resultat och enas om vad de fortfarande inte förstår.
 4. Sedan får eleverna lyssna en andra gång och jämför sedan igen.
 5. Efter andra lyssningen följer en diskussion med alla eleverna och man går igenom vad de inte förstod (lämpligen på tavlan) och fyller på med detaljer och försöker lista ut vad som gjorde att de inte förstod – kan vara textdelar eller ord.
 6. Vid en tredje lyssning lyssnar eleverna efter om det är något ytterligare som de efter diskussionen kan hitta. Om de vill får de gärna ha tillgång till en skriven text vid denna lyssning.
 7. Slutligen ska eleverna reflektera över vad som hjälpte dem att förstå och föreslå individuell eller gemensam plan för hörförståelseaktiviteter.

Modellen ovan inbegriper sk bottom-up och top-down lyssnade och resultatet påverkas av att man inte som lärare ger texten allt för tidigt. Om eleverna istället för använda sig av sina kognitiva färdigheter för att lyssna utvecklas strategin för att lyssna bättre. Så tänk på det när ni lyssna på kapitel i boken, gör det gärna utan att ha tillgång till texten först.

Om interaktivt lyssnade

Att som lärare prata engelska i klassrummet är ofta väldigt självklart, kanske man inte gör så lika ofta i de lägre åldrarna men det finns skäl att göra så för att de ska få utveckla sina kognitiva färdigheter. Skäl att inte prata engelska i klassrummet för äldre barn kan vara att de lättare skulle förstå om man förklarade på deras modersmål. Det finns dock studier som visar på att om läraren använder engelska i klassrummet kommer eleverna också prata engelska i större utsträckning.

Strategier för att kunna prata engelska är att omformulera sig eller förklara med andra ord. Strategier för att stanna kvar i en konversation är att avända kroppsspråk och gester mm

Ett bra sätt att prata engelska på finns också i min länksamling.

 

Lycka till eller kanske ska säga Good Luck!

Hör- och läsförståelse i ett

Att lära sig ord enskilt och utan sammanhang brukar ofta leda till att man minns mindre. Men om du lär dig ord genom att läsa och höra texterna och sedan gör övningar till dem befäster du dina kunskaper bättre.
 
Det finns två bra sajter för ändamålet som jag själv fått tipsat för mig, där första handlar om aktuella nyheter och den sista om tematiska arbetsområden.
 
 
 
Randall´s ESL Cyber Listening
 
 
 

Strategier för språkförståelse

De som känner mig vet att jag har en förkärlek för tydlighet och strategier som gör det lättare för eleven att hänga upp sin kunskap på, men även för läraren att göra målet tydligt – vad eleverna ska kunna efter lektionens slut.
 
Jag ramlar på så otroligt mycket bra att jag bara måste tipsa om de kreativa lärare som finns där ute i Sociala medier. De här filmerna Mia Smith gjort om strategier hur man kan förstå ett språk: