Planering för arbetsområdet rymden

Pedagogisk planering i engelska

 SPACE

Här kommer en efterkonstruktion av arbetsområdet rymden, som vi har gjort i år 8. Jag valde att inleda med: 

Begrepp/ord

Ordstorma i grupper om ord och begrepp de kan som har med rymden att göra. Samla alla ord på tavlan. Diskussion om begreppen och gruppera dem. Vad ska vi börja fördjupa oss kring? Vi gör upp en planering. Här vårt förslag sorterat under ämne och förmåga:

 

Science experiment

Lyssna och förstå

En kortare film om ett experiment i rymden som är väldigt intressant men kräver förberedelse av ord och begrepp innan. Science Experiment in Space av British Council Teens. På sedan finns flera övningar att göra som rör förståelsen. 

  

IDIOM

Skriva och utveckla språket, samt respons

Vi har gått igenom IDIOM och jag visade några bla här och här samt visade på svenska alternativ och hur de ser ut översatta. Sedan skrivuppgift My last month on earth. Jag inledde med att visa en början på smartboarden som jag skrev på plats. Respons på varandras texter innan inlämning.

 

The Zodiac

Läsa och förstå samt kommunicera

Läsförståelse av Horoscope Hang-Up: Earth Changes Zodiac Signs. Görs i grupp eller par.

www.busyteacher.org finns mycket material om du skaffar konto. Bl a en faktatext om Zodiaken och fylla i sortera upp utifrån stjärnteckena.

Samtalskort med Zodiaken och ta reda på när de själva är födda och vad som sägs är deras styrkor samt svagheter.

Samtalsövning Star Times. Två olika kort A och B – görs parvis.

Skriva egna beskrivningar av sig själva med hjälp av adjektiv och eller gestaltningar (vi har jobbat med detta i svenska).

 

Neil Armstrong, NASA & Aliens

Läsförståelse

Eleverna arbetar först självständigt sedan två och två med texten om Neil Armstrong.

 

Ordförråd samt hörförståelse

http://www.breakingnewsenglish.com finns många övningar bl a NASA telescope to look for other earths

Vi gjorde while listening, true/false, synonym match phrase match, language.

 

Begrepp och läsförståelse

Inledande diskussion om rymden utifrån en poster med rymden på. Fakta om planeterna Easy Planets. Fler begrepp här.

 

Skrivuppgift samt begrepp

Inledande diskussion utifrån PP med UFO.  Här en hörövning med uppgifter till.

 

Fler uppgifter som vi inte hann med men kanske tar en annan gång

Det kan vara roligt att träna ord på www.lyricstraing.com. Googla The very best space related songs för låtar att öva ordförrådet.

Det finns också en bra wiki med skrivuppgifter på space7d.wikispaces.com

Om ni vill titta på en film har ni ett bra häfte här med frågor till filmen Wall-E. 

 

 

Bedömning synliggjort för lärare i engelska?

Under förra terminen la jag ganska mycket av min tid som förstelärare att djupdyka i det utbud av litteratur och andra resurser som vi lärare har att tillgå vid bedömning. Det är inte helt lätt att tolka vad de fetmarkerade värdeorden står för i kunskapskraven och hur hur månnga kriterier är kopplade mot de respektive färdigheterna eller förmågorna i språk?
Jag har nu gjort ett försök att tydliggöra detta för lärare som undervisar i de äldre åren och har utgått från Skolverkets läroplan Lgrr11, kommentarmaterialet i engelska, den Europeiska språkportfolion samt Strategier i engelska och moderna språk.
Ni hittar dokumenten här uppdelade i Bedömning reception samt Bedömning perception.
Jag skulle vilja ha samma material för de lägre åren för att göra den röda tråden tydlig och för att tydliggöra bedömningen, men också vad vi bedömer i de olika åren. När jag tidigare har sysslat med djupdykningar i kunskapskrav har jag sett en förskjutning i värdeorden. Jag tycker attt undervisande lärare inom ämnet ska ha kunskap om dessa förskjutningar i hela ålderspannet dvs även för de yngre åren, för att vi ska undvika att hamna i fällan att vi bedömmer fel. För det har ni väl också hört? Att vi, eller de som undervisar de yngre åren för den delen, sätter fel betyg. Jag ser det inte som att någon sätter fel utan att kunskapskraven blir nya mål i de äldre åren. Det är också viktigt att vi kan visa på detta för eleverna, den sk progressionen, i tydliga matriser. Kanske får vi framöver se ett sådan tydligt dokument för de yngre åren också, där det också ingår vad de ska göra från det centrala innehållet?
Glöm inte bort bedömningsaspekterna i värdeorden i produktion och interaktion med exempel på vad värdeorden står för som jag också gjorde i ett led för att underlätta bedömningen av värdeorden vid skriva och tala.

Funderingar kring LPP

Funderar just nu mycket på hur man kan utveckla utformandet av LPP:er. Jag ser att många andra också funderar kring detta på Twitter och detta såg jag häromdagen:
En LPP i serieformat hos Lappkullan
Om man är intresserad av formativa planeringsprocesser kan man läsa mer här, och sen har vi ju Svanelids pdf om LPP:ers utformning, han är ju mkt för stödstrukturer som jag själv tycker ger undervisningen stöd och hjälp för både elever och läraren.
Jag återkommer med vad fördjupning om att läsa mer kring LPP:er ger mig. Förhoppningsvis kan jag själv komma på vad som fudgerar bäst för mig i min undervisning. Har du själv bra tips så återkom gärna!

Ny struktur för planering

Jag  har provat en ny struktur för planering där lärandemålet är utsatt för att göra det hela lite tydligare. Jag tänkte visa mallen för att ni ska förstå hur jag menar. Läromedlet vi använder på skolan är Good Stuff och det är den äldre utgåvan då vi inte köpt in något nytt läromdel i år (det är sista året innan skolan avvecklas). Jag är inte så fötjust i läromedlet men vi arbetar oftast utifrån boken och sedan lägger jag in extrauppgifter som kopplar mot just det ämnet vi behandlar och på så sätt ökar variationen och får in fler lärandemål.
 
Hur gör ni?