Let’s talk about quotes

I sommar har jag samlat på citat på engelska, en hel del citat. Jag har börjat använda mig av en kurateringstjänst som heter Pinterest och där ligger alla citaten. Om du vill använda dig av dem hittar du anslagstavlan här Engelska Citat. Jag tänker mig att jag väljer ut ett varje vecka, sätter upp det i klassrummet på något sätt, i en ram kanske, och så får eleverna arbeta med det i grupp så här:

Let's talk about quotes1 

citat på galgar

Flippad engelska

Vad är flippad undervisning? Det är ett förhållningssätt som man har som pedagog. Många som flippar säger att det inte handlar så mycket om att visa en film innan, även om många gör det, utan om att man förbereder sina elver innan på vad lektionen ska handla om så lektionstid kan användas för att fördjupning. Det säller dock krav på att eleverna gör sin läxa innan lektionen för att kunna ta del av undervisningen och att eleverna har tillgång till att internet.
Jag flippar inte, men jag tilltalas av många av de filmer som läggs ut. Man kan se på dem i klassrummet som en variation på din egen undervisning och jag tänkte samla lite av de länkar jag har för flippad engelska här.
Sara Bruun är en av föregångarna inom flippad engelska och hon bygger just nu upp en länksamling kring gramatik moment. De hittar du här på hennes blogg. Och EngbloggAlfa har också flippade filmer här, men den kommer att avslutas.
EngVid har också lektioner att ta del av här och på deras youtube-kanal och några andra som jag stött på här och här en wikispaces.
Många flippar i Screencast-o-matic och Sara har gjort sina grammatikfilmer i PowToon om du är sugen på att böjra flippa själv.

Strategier för att minnas och förstå ett ord

Igår gjorde jag två affischer för strategier inom ord. Jag har fritt tolkat strategierna och använd dem gärna. De passar såväl språkämnen som no eller so. Jag har satt upp dessa i klassrummen på skolan jag undervisar på och även en affish med diverse ordlistor på för att slå upp ord i.
Här är affischen för att minnas ett ord och här är affischen för att förstå ett ord och här hittar ni de senaste Canvabilderna.
Ordlistor hittar ni här:
En visuel ordlista som är väldigt detaljrik hittar ni på Merriam-Webster

Andra ordlistor finns på:

Hur pluggar du glosor?

Ja den frågan ställs du om du tittar på UR nya satsning Plugga Bättre. Kanske ger du svar som de intervjuade i filmen?
 
 
Jag visade filmen för mina elever i år 8 och de tyckte de fick många bra tips på hur de kan träna ord. Ord är ju viktigt eftersom det bidrar till läsförståelsen, och jag brukar ofta be eleverna plocka ut ord från en text vi gemensamt behandlar som de inte kan. Det kan då bli olika mycket ord och helt olika ord för den delen också. Kanske får du något tips som är nytt från filmen. Se hela här.

Strategier för att utveckla ordförrådet och idiomatik

Det finns ett starkt samband mellan ordförråd och läsförståelse, och Barbro Westlund skriver att det är den enskilt avhängande faktorn för god läsförståelse. Det är därför viktigt att eleverna lär sig använda strategier för hur de ska utöka ordförråd men även idiomatiska uttryck. Jag har skrivit om ordinlärningen förut men här kommer ett annat inlägg.
Bästa sättet är att använda en ordlista och gärna en i bokform eftersom den innehåller mer utförliga beskrivningar av ord och idiomatiska uttryck men det finns många bra på nätet. Först ska man hitta synonymer, sedan ska man göra en koppling till något som man kan komma ihåg och hänga upp ordet på och sist en motsats. Det är sedan bra att sätta dem i ett sammanhang, dvs en mening. Jag hittade denna övning att använda för eleverna.
Om du har ett svårt ord kan du försöka lista ut vad ordet betyder i det sammanhang det står eller genom att lista ut vad prefixet eller suffixet betyder. Här en övning att skriva ut och en interaktiv övning på datorn här.
I mitt tidare inlägg om hur du kan arbeta med ordinlärningen i klassrummet kan du läsa om många sätt att träna ord på. Här hittar du också de mallar jag har gjort för att träna ord.