Vad är lycka? – ett filmprojekt om ungas tolkning av lycka

Mina elever i årskurs 8 har arbetat med ett filmprojekt som handlar om lycka och ungas tolkning av begreppet. Jag ville låta elevernas tankar om vad som gör dem lyckliga få utrymme, men även göra dem medvetna om att den inre lyckan kan påverka dem till ett hållbart liv. I samarbete med Uppsala kortfilmsfestival och Länsförsäkringar Uppsala gavs eleverna möjlighet att skapa kortfilm där de genom rörlig bild fick gestalta vad som gör unga människor lyckliga.

Igår var en dag av lycka för mig och några elever i årskurs 8 när de fick ta emot ett pris om 10 000 kr för sin film Hjälpa andra! på Uppsala kortfilmsfestival. Att arbeta med film som berättande text är något som kanske kan inspirera andra till liknande arbetsområden där ungas egna reflektioner kan uttryckas i annat format än linjär text. Jag tänkte därför skicka vidare min planering av ”Vad är lycka?” i den andra som mina elever gestaltade lycka i sin film. Ni kan dessvärre inte se den, men den handlade om att göra goda gärningar utan krav på motprestation. Deras budskap var att det lönar sig i längden att hjälpa andra och att delad glädje är dubbel glädje.

Utanför Slottsbiografen med checken!

Vad är lycka?
Vi vet att lycka är viktigt för välbefinnandet men få vet hur man konkret hur vi uppnår lycka. De flesta definierar lycka med pengar, kärlek och god hälsa som styrs av yttre faktorer. Få vet om att man kan uppnå lycka genom inre faktorer. Med det menas att lycka egentligen kommer inifrån en själv. Har man bra självkänsla och tar motgångar lättare är det lättare att uppnå lycka. Ett kunnande jag tycker är viktigt för ett bra liv men något som jag ville att eleverna skulle få fram genom att utgå ifrån sina och andras reflektioner.

Innan vi började med filmskapandet ville jag att eleverna skulle få arbeta med begreppet lycka och reflektera över innehållet i det. De fick enskilt definiera ordet lycka på en post-it-lapp innan de jämförde med en kamrat. Vi samlade sedan ihop och sorterade dessa utifrån inre och yttre faktorer och jämförde med definitionen i SAOL. Därefter fick de fundera över hur man blir lycklig och vem som bestämmer det.

Musik gör mig lycklig
Musik visade sig vara en aspekt som eleverna menade på både kunde komma utifrån, men även kunde påverka dem inifrån och få dem att må bra om man är nere. För att fånga deras intresse av musik valde jag att låta dem lyssna på en låt av Miss Li för att höra hur lycka kan gestaltas genom musik. Eleverna fick även nudda vid begrepp som tema, motiv och budskap som är viktiga delar i allt berättande oavsett om det är linjär eller rörlig text.

Musik kan också användas i film för att ytterligare lägga på känslor. Tanken med vårt filmprojekt var att lägga på musik som eleverna skulle ha skapat på musiken. I vårt fall hann inte dessa bli färdiga innan filmen skulle vara redigerad och klippt. Det kan vara ett tips om ni skapar film att lägga på det och låta musikläraren gå igenom hur dessa delar kan samspela ihop med filmen.

I den här länken hittar du den arbetsgång vi använde för att tolka Miss Lis låt Lev nu dö sen. Som sista moment i att fånga känslan lycka fick de även välja en egen låt som gör dem lyckliga för att reflektera vidare över tema, motiv och budskap som de kunde ta med sig in i filmen.

Läsa rörlig film
För att eleverna ska förstå hur rörlig text kan berättas behöver de veta hur den kan fungerar som form. Vi valde att reflektera över hur några filmer berättas, hur karaktärerna rör sig samt olika kameravinklar för att visa på perspektiv och vem som berättar (det som kallas Mise-en-scène). En av de filmer som vi valde att djupläsa var kortfilmen Man on the moon där eleverna fick använda begreppen budskap, tema och motiv på samma sätt som från låten men nu med det som gavs som ledtrådar i det vi såg på skärmen. Jag fick pausa och berätta vad vi såg så om du är osäker så titta ett par gånger och se hur kameran vänder perspektiv och vilka symboler som används och de konstraster som syns i färger och ögon för att nämna några exempel.

Därefter fick eleverna arbeta med manus i storyboards där de fick välja miljö, karaktärer och handling innan de fick börja skissa på kameratagningar. När Filmfestivalen kom ut till oss kunde de filma på en förmiddag och klippa på en annan. Allt som allt tog hela arbetet tre veckor.

Det som den vinnande gruppen fick till sig av filmfestivalen var att de klippt ihop sin film så bra med olika vinklar för att fånga berättandet. Till exempel så börjar filmen i skolan där eleven ska gå hem. Kamera följer eleven till skåpet och när det öppnas filmas elevens ansikte inifrån skåpet. Vi får sedan följa eleven på väg hem från skolan och kameran fokuserar det eleven ser innan vi ser att personen ser det.

Eleverna redigerar sin film

Avslutande reflektioner
Jag har tidigare skrivit en del om hur jag arbetat med film, men då har vi närläst film och inte skapat själva. Ni hittar det om ni söker på SKAM och mitt namn.

Jag rekommenderar även att läsa avhandlingen Mellan Dante och Big Brother, av Christina Olin-Scheller. I den framgår att lärare idag oftast använder film som utfyllnad, som jämförelse av verk samt illustration. Generellt läggs lite fokus på att läsa filmen som det medium det. Precis som det kräver vissa läskompetenser att läsa digital text behöver vi fokusera på hur man läser, tolkar och förstår en film genom att modellera och visa på hur. Hoppas även att jag kunde förklara hur vi gjorde i min undervisning så det gav en idé om hur ni kan konkretisera undervisningen kring film.