Få syn på läsförmågan genom skriftlig uppgift

Om du vill få fram elevernas läsförståelse av en text som ni läst kan man ju göra det på många olika sätt. Ett sätt som många av mina elever tycker är roligt är när de får göra detta i skrift. Inte genom att de svara på frågor kring det lästa utan genom att få skriva till det lästa. Läsförståelse i den bemärkelsen är ganska tråkig ur en elevs perspektiv men ändå nödvändig då de nationella proven är uppbyggda så. Men kan vi få fram läsförståelsen på andra sätt än genom frågor?

Ett sätt som lockar till skrivande, tolkande och att visa på hur de kopplar handlingen till ett nytt perspektiv är att just skriva om det i textform. Jag brukar göra som så att jag läser en novell eller kortare text som inte tar allt för lång tid att läsa. Det ska vara en novell som ligger nära i intresse och ni väljer ju så klart utifrån era elevers intresse.

När du läst den högt för klassen så diskutera handlingens i stora drag. Vilka är handlingens kärnpunkter? Vad knyter upp handlingen? Skriv ner dessa tillsammans för att sedan låta eleverna få skriva om utifrån handlingen men utifrån en annan karaktärs perspektiv med handlingen som stöd eller ram för berättelsen. Vag tänker, gör, luktar och känner denna person när personen som som denna träffar eller är med om något?

Förutom att du får fram att eleven förstått handlingen genom att eleven kan sätta handlingen i nytt perspektiv och göra en tolkning ifrån nytt perspektiv så får du fram hur eleven kan gestalta och även språkligt bygga upp en text. Även om man lyfter fram handlingen tillsammans kommer du få syn på något nytt som du inte själv tänkt på. Detta är en utmärkt bank att lyfta fram som exempel att diskutera hur olika vi tolkar och hur det kan bredda vår läsförståelse på både bredden och djupet.

Frågor för perspektiv
Frågor för perspektiv

Här finns en pdf för utskrift: frågor_för_perspektiv

Nu finns även bilden på engelska tack vare att Sara Bruun översatt den. Du hittar den här

img_5897.

När läsningen blir formativ och vi lär av varandra utvecklas vi till bättre läsare och vinsten i detta blir även att vi utvecklar oss i skrift och kan se saker ur fler synvinklar.