En blick i backspegeln – en utvärdering av läsåret som gått

För ett år sedan skrev jag en utvärdering av mitt första år som förstelärare och några punkter jag ville sätta upp som mål för det här läsåret. Det var dessa:
 • synliggöra undervisningen
 • likvärdig bedömning
 • samarbete på egna skolan
 • samarbete sociala medier
 • mall för utvärdering
 • genrepedagogik
 • läslyftet
Utöver detta har jag kommunens riktlinjer med mig och dessa är direkt taget från vår uppdragsbeskrivning:
Försteläraren ska med tydlig grund i det elevnära pedagogiska arbetet
 • tillsammans med skolledning driva, leda och ta ansvar för systematiskt kvalitetsarbete genom att ständigt utveckla, utvärdera och ompröva valda metoder och arbetssätt,
 • se det enskilda och kollegiala mötet som självklara arenor i utvecklingsarbetet
 • delta och vara drivande i skolans utvecklingsorganisation,
 • kunna anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevernas studieresultat,
 • leda och driva utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat,
 • kunna kommunicera och samarbeta med andra lärare genom att driva och leda det kollegiala lärandet,
 • vara intresserad av att utveckla sin egen professionalism,
 • ha ett entreprenöriellt och lösningsorienterat förhållningssätt,
 • ha en mycket god relationskompetens,
 • se IKT som ett lärverktyg och kunna använda IKT som ett verktyg för högre måluppfyllelse,
 • vara väl initierad i forskningsläget gällande allmän- och ämnesdidaktik,
 • bidra till att synliggöra lärandet genom att driva och leda ett aktivt pedagogiskt utbyte.
Varför skriver jag detta?

Jag brukar vare läsårs slut reflektera kring min undervisning och förhålla mig till mina utvecklingsområden jag satte upp för året och även titta på mitt uppdrag jag har som förstelärare.  Jag vill bara säga det att jag inte är bara är fokuserad på mig själv men vill jag se mig själv och min undervisning måste jag utgå från där jag står och hur och vad jag behöver för att komma vidare. Det kan bli lite transparent och kanske inte ger dig som läser så mycket, eller så känner du igen dig själv och börjar fundera vidare. Själva syftet med att skriva dessa inlägg är för att jag ska få syn på mig själv i min lärarroll för att göra en kvalitetsgranskning av min undervisning så den blir bättre.

Hur har det gått och varför?

Frågan är om jag är nöjd med läsåret? Nja, jag är nöjd med resultaten av betyg och de nationella provens resultat, men det finns mycket kvar att utveckla. Av mina egna utvecklingsområden har jag uppnått de flesta. Jag har fortsatt att synliggöra undervisningen och  att dela den vidare är jag både inom kollegiet och i sociala medier en av de som gör mest. Jag har även börjat att utvärdera min undervisning med eleverna oftare. Till sista arbetsområdet – sommarprat – började jag till och med med en utvärdering för att ta reda på mål och förväntningar så jag kunde lägga upp undervisningen mot de behov jag såg, jag hade en mittutvärdering för att se så vi gick mot rätt mål och en sista utvärdering. Den är synliggjord i fliken på min flippblogg, som ni hittar i länken sommarprat ovan. Nästa år vill jag få in dem helt digitala och det hoppas jag blir möjligt med att vi kommer öppna nätverket i kommunen och förhoppningsvis kunna använda mer teknik för ändamålet än vad vi kan idag då Chrome är låst.

Att arbeta med genrepedagogiken är något som jag verkligen gått hela vägen in för. Och det är också det som jag ser har lyft min undervisning mest. Jag har arbetat stöttande och explicit, låtit eleverna använda stödmallar/skrivmallar och även varandra som stöd vid skrivandet och för att kommunicera läroplansmålen. Resultaten av NP vittnar om att eleverna har fått bra resultat på skrivandet. Läsandet är det som jag behöver arbeta mer med och här kommer jag att införa diagnoser som en koll mer systematiskt än vad jag gjorde i år. De ska utvärderas och följas upp, samt följa med eleven hela tiden med återkoppling på hur eleven ska arbeta för att nå högre mål. Jag tänker mig att även detta ska synliggöras digitalt i en mapp för eleven så de lätt kan plockas fram samtal eller då man har behov av att synliggöra läsandet. Skrivandet är alltid det som är lättast att synliggöra men även bedöma. Jag skulle också vilja bygga upp en resurs av skrivmallar på engelska likt den jag byggde ihop med mina elever http://meningarmedelever.se/

Egentligen borde vi ha mer genrepedagogik över lag bland svensklärarna nu när sva tydligen ska bakas in i svenskan, men det är ett helt annat inlägg framöver.

Läslyftet blev inte vår skola anmäld till men jag har ingått i kommunens styrgrupp för att arbeta fram vår språk, läs och skrivutvecklingsplan tillsammans med vår lektor Catharina Tjernberg. Jag hade gärna sett att vi gått den men vi får se till att arbeta med detta på våra ämnesträffar på skolan ändå. Jag kommer också läsa Westlunds nya bok Läskraft i sommar för att jag vill ha mer stöd för min praktik.

Likvärdig bedömning är något som intresserat mig mycket, så mycket att jag startat en Wikispace med mitt utökade kollegium för att sambedöma och öka likvärdigheten, så mycket att jag gjort Betyg och bedömningskursen via Skolverket och Karlstads Universitet. Jag kommer även till nästa år då jag får nior igen (jag hade ju tre grupper i sv och tre grupper i eng i år med år nio) att påbörja en kommungemensam sambedömning av de nationella proven för att titta på samstämmigheten och likvärdigheten.

Så med mina egna mål är jag överlag nöjd men när jag tittar på mitt uppdrag som förstelärare är jag inte nöjd. Om mitt första år gav mig mycket tycker jag inte att jag arbetat med mitt uppdrag alls förutom för egen del. Visst läser jag böcker som berör forskning och det märks t ex i det jag gör nu i sommar med #pedaläslyft. Visst samarbetar jag med kollegor och har en positiv tilltro till mig själv och kollegorna, arbetar alltid processinriktat och målmedvetet, har en bred repertoar av undervisningsmetodik och intresserar mig för att ta reda på mer om det fattas något i min undervisning som gör att eleverna inte når målen. Jag har lagt in minst ett nytt IKT-område i mina planeringar för att lyfta min kunskap och bredd, men även för att arbeta med målen och vad som står i vår läroplan. Jag skrev ett ganska omfattande inlägg om detta och som handlar om själva hur:et i bedömning och undervisning i digital kompetens.

MEN jag har inte ingått i något projekt för att systematiskt utvärdera och driva skolutveckling. Jag vill gärna arbeta med skoutveckling och är duktig på att identifiera behov hos mig själv och andra. Jag vågar prata om dem då det egentligen inte rör mig som person utan handlar om att utveckla elevernas kunskaper. Kunskaper de har rätt att nå. Nu har ingen av förstelärarna haft ett tydligt uppdrag så jag bollen ligger inte hos oss. Däremot har jag har varit lite rädd. Rädd för att jag ska tröttna då det är outvecklande att inte arbeta med skolfrågor. Jag har faktiskt sökt jobb; flera stycken som jag har tackat nej till då jag insåg att jag vill vara där jag är bäst – i utmanande skolmiljöer där jag kan använda min kompetens. Och kanske kommer det förändringar till som gör det hela mer utmanande igen.

Har jag inte sagt det förut så är det mina elever som gör mitt jobb så fantastiskt. Jag utvecklas med och för dem. Lärarjobbet är det mest inspirerande, utmanande och kreativa jobb du kan ha. Det är också ett tufft jobb och du måste våga sätta upp mål för dig själv så du arbetar systematiskt med att få fram det som behövs av dig i klassrummet för alla elever. Och ju mer jag gör det ju mer känner jag att det inte finns något som stimulerar mig mer. Om jag en dag tröttnar på att vara i klassrummet eller tycker att jag kan allt då ska jag gå vidare. OM jag en dag inte utvecklas ska jag gå vidare och hitta en plats där jag utvecklas. Jag söker inte bekräftelsen av att vara bra det har jag landat i att jag är, utan jag vill att hela svenska skolan ska vara bra och jag vill utveckla och leda det arbetet. Att det går långsamt är frustrerande, men något jag får hantera. Jag har däremot tur som mött många likasinnade i sociala medier som jag inspireras och utvecklas med. Kanske är det så att de sociala medierna är det som kommer rädda svensk skola?

Ett nytt läsår

Summan av det ovan är att jag tänker ta med mig att utveckla:

 • läsundervisningen
 • införa återkoppling digitalt
 • kommunövergripande sambedömning av NP
 • genrepedagogik med skrivmallar in i engelskundervisningen

I höst väntar också andra spännande uppdrag än min vanliga tjänst som lärare i svenska och engelska på en högstadieskola. Jag kommer dels att börja föreläsa och det hittar ni under fliken föreläsningar, men jag kommer även ha det ärorika uppdraget ämnesspanare på LR. Det kommer också att inspirera mig och jag hoppas jag kan inspirera dig.

Tack för läsåret 2014/15! Jag skrev just ihop min presentationstext till ämnesspanare på LR och avslutade med citatet nedan:

”Vi tänker därför, (l)är vi!”

Jag tänker högt och hoppas få ut något som jag kan ta med mig in till nästa läsår.

Var med och skapa frågor till #pedaläslyft den 13 juli

Läsningen av Utmanande undervisning av James Nottingham pågår kanske eller är på gång för många av oss som vill vara med och diskutera boken i #pedläslyft. Den 13 juli är det dags att lägga ut de första frågorna. Alla som vill får gärna vara med och föreslå diskussionsfrågor. Vi har skapat en AnswerGarden där ni kan skriva in en fråga som ni vill lyfta. Sedan kommer vi plocka ut en eller flera frågor, som många lyfter fram. Tanken är att vi ska hålla fokus på kapitel 1 och 2. Sista datum för att skriva in er fråga är den 10 juli så vi hinner sammanställa över helgen för att sedan lägga ut dem i Facebook gruppen – Det pedagogiska läslyftet.

Skriv in er fråga genom att klicka på länken här!

Nu finns det även möjlighet att skriva in frågor till Maria Rasmussons avhandling ”Det digitala läsandet” Klicka på länken och skriv sedan in frågor! 

//padlet.com/embed/mpfnrppiutfj

 

Inspirationsfilmer till #pedaläslyft

Vi har fått två filmer till det material som ska läsas inom #pedaläslyft och det är meningen att de ska fungera som inspiration till läsningen. I filmerna ställs några frågor som kan vara bra att ha i bakhuvudet vid läsningen. Det är författarna som gjort filmerna och det är dels James Nottingham som skrivit boken Utmanande undervisning i klassrummet samt Maria Rasmussen Det digitala läsandet. Hoppas ni inspireras att komma igång med läsandet.

 

Hur gör vi? #pedaläslyft

Hur gör vi ? #pedaläslyft

Idag har vi arrangörer “träffats” via Google Hang Out för att diskutera hur vi ska lägga upp #pedaläslyft under sommaren.

Boken som blev framröstad av över 100 deltagande lärare är: James Nottinghams Utmanande undervisning (Natur & Kultur) Den som är grön!

Natur och Kultur stöttar ‪#‎pedaläslyftet‬ genom rabatt på boken av Nottingham! Ta del av rabatten genom att beställa boken Utmanande undervisning på Bokus. Använd kampanjkoden uppmuntra och få 45 kr rabatt. Koden gäller fr.o.m. 9/6 fram till 1 juli. Koden anges i det sista steget (i högerspalten) innan man bekräftar betalningen på Bokus.

Avhandlingen som vi ska läsa är: Maria Rasmussons Det Digitala läsandet.

180 lärare har hittills anmält sig och det går fortfarande bra att hoppa på och av precis som du själv vill. Vi tycker att det är viktigt att deltagandet är helt på dina egna villkor. Du gör som du själv vill helt enkelt! Ditt engagemang är frivilligt. Du kan glida med och bara läsa eller kan du diskutera hejvilt om du vill det. Nyckelorden blir #omduvill!

Om du vill anmäla dig kan du göra det här: #pedaläslyft !

Läsningens upplägg sker via facebook

Under vecka 29, med start på måndagen den 13 juli, kommer vi att lägga ut diskussionsfrågor i Facebookgruppen Det pedagogiska läslyftet och på Edcamp.se. De som deltog i omröstningen om vad vi skulle läsa skrev att de tyckte att diskussioner i en Facebookgrupp skulle vara det enklaste och smidigaste sättet att genomföra #pedaläslyft på. Du kan själv välja om du vill läsa hela boken i förväg eller de delar som vi tänker diskutera till varje tillfälle.

Den första veckan pratar vi om kapitel 1-3 dvs sidorna 9-65. Vecka 30 sidorna 65 – 127 och sista veckan resten av boken.

Vi, arrangörer, kommer hjälpas åt att moderera diskussionerna och vara de som lägger ut frågorna. Om du har frågor som du tycker vi ska lägga ut kan du skicka meddelande till någon av oss. Det är inte säkert att alla frågor kommer med, då vi är väldigt många deltagare, därför tar vi oss friheten att välja frågor som vi tror kommer fördjupa och utveckla vårt tänkande.

Under vecka 30 -31 kommer vi också att genomföra Hang Outs on air. Det betyder att man kan anmäla sig om man vill delta i en “live-diskussion” och denna kan övriga titta på antingen just då när den sänds eller i efterhand. Anmälan till detta kommer senare.

Diskussioner live via Hang Outs on Air

Vecka 30 sker den första Hang Outen. Den kommer att vara kring Nottinghams bok fram till sidan 127. Redan nu kan ni planera in onsdagen den 22/7 klockan 9-10 och torsdagen 23/7 klockan 20-21. Det finns inga bra tider så här på sommaren när sol och bad kanske står högst på “att göra listan”. Här tänker vi att ni kan välja före eller efter stranden! Det kommer vara samma frågor bara olika personer som leder samtalet.

Vecka 31 är det avhandlingen Det digitala läsandet som vi tar upp i vår Hang Out. Det kommer att vara dels på tisdagen den 28/7 kl 9-10 dels på torsdagen 30/7 kl 20-21. Återigen är det samma frågor men olika personer. Detta för att ge er större valmöjlighet men också möjlighet för fler att delta.

Vecka 32 kommer att ägnas åt avhandlingen och denna kommer då att diskuteras i Facebookgruppen Det pedagogiska läslyftet. En avslutande och sammanfattande Hang Out kommer vi även att ha denna vecka. Den sker på måndagen den 3 / 8 kl 9-10.

Vi hoppas att ni ska tycka att detta blir givande! Vi tycker i alla fall att det ska bli väldigt roligt att få diskutera pedagogik, didaktik och lärande med er. Kom gärna med förslag på diskussionsfrågor under tiden som ni läser.

Som sagt, delta precis så mycket som ni själva vill. Fördelen med Hang Out är att ni även kan gå in och titta i efterhand. Alla klippen kommer att läggas upp i Facebookgruppen och på Edcamp.se

Ha nu en riktigt skön sommar!

Annika, Lisa, Magnus, Therese och Sara

Nu kör vi finalomröstning av det pedagogiska läslyftet

Nu är omröstningen av  det pedagogiska läslyftet klar. Vet du inte vad det pedagogiska läslyftet är kan du läsa mer här i Sara Bruuns blogg eller under #pedaläslyft samt i vår nystartade Facebookgrupp Det pedagogiska läslyftet.

Vi lovade att återkoppla kring omröstningen som blev klar igår kväll. Sara Bruun har i samråd med oss andra valt att plocka bort sin egen bok i omröstningen då det var hennes initiativ att starta läsecirkeln. Tanken var inte att lyfta sin egen bok utan att få ta del av andra böcker för egen läsning. Vi hoppas ni har ut något av de böcker som ändå blev framröstad. Det blev hela fem stycken att välja på då de två sista kom på delad plats.

Det ni nu ska göra är att rösta fram den bok ni helst vill läsa i sommar. Ni har till på fredag på er att rösta denna sista omgång. Vi återkommer efter det kring hur vi tänker oss upplägget för sommaren. Svara på frågorna nedan som Lisa satt ihop och håll tummarna! Olidligt spännande!