Att starta en lektion på effektivt sätt

Att ha startuppgift i början som är skriftlig är ett bra sätt att starta en lektion på, men ibland hinner jag inte med det. Jag vill hinna med andra förmågor och upplever ibland att skrivuppgiften kan ta hela lektionen i anspråk. Vi har som mål att ha startuppgifterna skriftliga kanske jag ska tillägga.

När jag var på kurs i Bedömning FÖR och AV lärande fick jag höra ett förslag av en specialpedagog på hur man kan starta en lektion på effektivt sätt och få med sig så många som möjligt att man hinner med att instruera dem som behöver ha mer hjälp medan de andra hjälper varandra. Specialpedagogen heter Emelie Britse, och jobbar på Älvkvarnsskolan i Ursvik och är även utvecklingsledare i Solna stad. Tack för det tipset!

Jag har gjort en canva till den strukturen och den ser ut enligt nedan. Jag tycker att det är en bra metod då jag blir påmind om att eleverna ska använda sig av varandra och att jag inte ska fråga slutna frågor. Jag har den på min kateder i klassrummet.

Start och igångsätting  av lektioner (1)

Först ger man en instruerade uppgift – antingen muntligt, i filmform eller i skrift eller annan form för den delen.

När man gått igenom den frågar man inte har ni förstått utan man frågar istället har ni några frågor på det, varpå eleverna ska återberätta vad de ska göra för varandra dvs de får fylla i de luckor som de ev missat åt varandra.

Sedan har man som lärare en återkoppling på det. På så sätt får man säga en gång till vad som skulle göras, och där brukar jag skriva instruktionen i punktform på min tavla.

Sedan får eleverna börja jobba och jag får tid att gå tillbaka till de som behöver extra hjälp med strukturen. Kanske kan de få ett arbetsschema där de kan pricka av vad de ska jobba med och få strukturen visuellt förstärkt i t ex en canva.