Kamratrepsonsmallar för skrivning vid formativ bedömning

Jag använder mig av responsmallar, sk pre flight-checklist inom svenska. De används inom nyckelstrategin att akrivera eleverna som lärresurser för varandra, för att tydliggöra för eleven och lära av sina och andras misstag. Respons ska ges i skrivprocessen innan texter lämnas in för bedömning. Bedömning kan du läsa om mer under fliken med samma titel.
Vid skrivandet kan man ha nytta av denna Lathund. Där listas saker som är bra att kolla igenom innan respons av vare sig det är lärare eller elev.
Jag har fritt tolkat och skapat följande responsmallar. Använd dem gärna!

Min första ämnesträff i engelska för och tillsammans med kollegor

Ett av mina uppdrag som förstelärare i Enköpings kommun är att ”arrangera forum för erfarenhetsutbyte inom ämnet/ämnesområdet”. I går var det dags och i inbjudan hade jag angett temat strategier och ville att de skulle ha läst Strategier för engelska och moderna språk. För många var det ett nytt material och så även för mig då jag läste det i höstas. För mig handlar strategier om att lägga grunden till bra språkinlärning. Elever som inte har bra strategier måste få dem av oss lärare. Jobbar vi inte med strategierna fastnar eleverna i lotsningsfällan och kommer inte befästa sina kunskaper. Ett uppdrag jag har som förstelärare är att också fokusera på måluppfyllelse och jag har därför valt att börja med grunden till en god språkinlärning – strategier – även om vårt förhållningssätt som lärare är av stor vikt, dvs skapa goda relationer, ett gott klimat och att tydlig göra målen för eleverna. Men det blir nästa steg på nästa träff.
Vet ni förresten att det är samma förmågor i både engelska och moderna språk. Här kan ni se samtliga förmågor i hela kursplanen (öppet för redigering). Min tanke är här att man ska kunna se samarbetsförmågor över ämnena och öppna upp så inte gränserna mellan ämnena är så linjära utan cirkulära.
Upplägget på träffen
Vi utgick från en Prezin (min första) och talade kring den.
Förmågor
Jag bad också mina kollegor att skriva ner de förmågor de arbetar mest respektive minst med på en post-it lapp och spara tills diskussionerna längre fram.
Vi pratade om olika typer av strategier som är listade i Prezin och jag visade också på LPP:er jag gjort med fokus på respektive förmåga indelat i perception och reception där man ser att tala har fem kunskapskriterier, skriva tre, lyssna två och läsa också två.
Nu kunde vi återkoppla till den förmåga vi la mest vikt vid som var läsa och skriva, och minst vid lyssna. Även om vi givetvis hade olika svar så kan man se att tala som har flest förmågor kommer någonstans mitt emellan och hur kan vi göra för att vända fokus och arbeta med de förmågor som har flest kriterier. Nu är ju detta givetvis individuellt betonat eftersom alla elever har olika behov av att utveckla sina förmågor mer eller mindre. Viktigt i sammanhanget är också att just strategier har två kunskapskrav, en eller flera strategier som löser problemen och förbättrar interaktionen och en eller flera strategier som underlättar förståelsen av det talade och skrivna.
Strategier
Jag hade samlat ihop lite olika övningar man kan arbeta med för att träna de olika strategierna och vi pratade om dem. Jag delar dem inte här på bloggen så fråga era kollegor som deltog på träffen om ni får titta.
För att träna lyssna pratade vi om Vandergrifts sju steg och hur vi egentligen gör. Att låta saker ta sin tid och att lyssna mer än en gång var vi överens om att vi behöver bli bättre på.
Tala är en av de större förmågorna och det kan man träna på att använda sig av sk Silent Viewing som jag skrivit om tidigare, men också att befästa fraser och sk fixed expressions. Det finns också divers olika samtals kort eleverna kan pröva om de har svårt att komma igång och ett tips från en kollega på plats var att förbereda sig med att ta upp en nyhet som är global, en inationell och en lokal och förbereda detta hemma till varje vecka.
Skriva enligt skrivprocessen och kamratbedömning var vi många som gjorde och det finns många fördelar med att göra detta. Dels för att eleverna blir varse sina egna fel och lär i processen, men även för att rättningsbördan blir mindre. Vi fick tips av försteläraren i moderns språk, som också närvarade att e-pals är ett bra verktyg vid skrivande. Man kan då ställa in ett filer så att inga oredigerade texter släpps igenom och mottagaren blir autentisk. Har eleverna svårt att komma igång rekommenderar jag story starters som jag också skrivit om tidigare.
God läsförståelse är beroende av ett stort ordförråd och att arbeta med diverse strategier för att lära sig nya ord, som t ex genom mina mallar för ord är ett bra sätt att befästa och sätta dem i ett sammanhang. Jag som också har svenska har satt ihop lässtrategier för engelska och vill gärna slå ett extra slag för detta viktiga område för att underlätta sin textförståelse av det lästa. De finns här och fortsättningen här, och här ett arbetsblad till.
Bedömningsaspekter
I mitt arbete som förstelärare har jag också gått på  djupet vad står alla fetmarkerade orden för i kursplanen och hur ska de tolkas. Jag har haft hjälp av kommentarmaterialet i engelska, men i den finns inga matriser så jag har klippt ut de jag gjort för LPP:erna och kopplat dem mot vad som bedöms. Här finns den mallen för texter. Jag har klistrat in de elevexempel som finns i kommentarmaterialet. Jag hoppas också framöver att nationella provens bedömningsexempel tydligare visar mot vilken förmåga som avses i den löpande texten och att bedömningsaspekterna markeras med rubriker så det är lättare att följa med i den resonerande texten. Jag har varit i kontakt med provenheten.
Kunskapsvägg
Jag har också gjort en kunskapsvägg i mitt klassrum med förmågorna på väggen. Jag har också listat innehållet från det centrala innehållet i punktform. Här finner ni dem. Förmågorna hittar ni ovan också om ni vill göra fler kunskapsväggar och lägga till centrala innehållet på resten av ämnena. Det är öppet för redigering så skriv direkt i mallen om ni vill.
Nästa ämnesträff?
Mycket vill ha mer. Jag lite så blev effekterna av träffen. Har fått en del kommentarer och respons både muntligt och skriftligt från träffen, vilket är extra kul då jag använder mig av formativ återkoppling i min undervisning.
”Vilken trevlig stämning vi hade på träffen, det kändes inte stelt”
”Vad man blir inspirerad och själv vill bidra mer när man får så mycket själv”
”Jag har skaffat Twitter och kollat på din blogg”
”Jag vill arbeta mer med att utveckla hur jag undervisar inom vissa förmågor, det blev tydligt på träffen”
”Du hade bra innehåll”
 
och det viktigaste kanske, iaf för oss lärare
 
”Vilket gott fika du bjöd på”
Mitt syfte med träffen var just detta ovan, att skapa en dela-kultur, att gå tillbaka till sig själv och se vad gör jag egentligen på lektionerna. Hur är det förankrat i förmågorna och vilka kunskapskrav ser jag på lektionen genom att göra på detta sätt.
Tack till alla som deltog! Nu hoppas jag att fler deltar på nästa ämnesträff i vår. Vi är många som brinner för skolutveckling och jag hoppas vi kan fokusera mer på formativ bedömning då som är mitt största intresseområde, men också något som jag ser som en självklarhet då det handlar om att öka måluppfyllelsen.

Google dok som verktyg för den formativa bedömningen

Klistar in en länk till IKT-skafferiet med ett bra upplägg för hur du gör om du vill arebta med google dok för den formativa bedömningen.
 
Och här en film med Camilla Lindskoug, lärare i svenska och engelska men även IKT-utvecklare och det är hennes blogg jag länkar till ovan.
 
 

Podcast i engelskundervisningen?

 
Att jobba med podcast är ett bra sätt att träna lyssnarförmågan, men även talarförmågan. 
 
Att lyssna på podcast
Om du  vill lyssna på podcast med dina elever rekomenderar jag bl a Listen-to-EnglishRadio SwedenBetter at English (finns transkript) och även här English ClubBritish Council, BBC m fl.
 
Att göra egna program
Om ni vill gör egna podcast finns det lite olika program man kan använda. Garagband är ett sådant. Hur man gör finns en bra sida för här där de har bäddat in filmklipp. Här finns en länk till en engelsk guide.
 
Man kan också använda program som Audacity och här finns en engelsk guide med bilder till det programmet.
 
Lycka till! Själv sätter jag igång efter jul med det här.
 
 
 
 

Formativa arbetssätt för engelskundervisningen

Jag samlar länkar för att utmana mig själv i det formativa arbetssättet och för att variera undervisningen och hitta rätt inlärningsstil för eleverna. Jag såg att vi är fler som vill utmana oss i det på blogghubben. Här kommer ett litet bidrag med de länkar eller arbetssätt jag just för tillfället kan bidra med. Den absolut bästa länksamlingen är gjor av IT-mamman, men även den på IKT-skafferiet är väldigt bra. Sen finns detta tydliga ark för att hitta verktygen som passar för att ställa frågor och få snabb återkoppling på lärandet. Kanske det hjälper dig att hitta rätt app eller sida direkt utan att behöva testa först. Appar i engelskundervisningen är bra om man har tillgång till surfplattor. Dock tyvärr inte jag.
Nedan har jag kategoriserat mina länktips efter rubrikerna muntligt (gäller både tala och samtala), skriftligt, lyssna, och läsa, men även grammatik och ordinlärning då det är centralt i språkinlärningen, samt övrigt:
Muntligt
För muntligt kan man testa Mystery Skype, Silent viewing eller att spela in sig själv på diverse program på datorn är kul, som Quicktime eller iMovie om man har tillgång till surfplattor. Om du vil llåta lyssna på olika accenter har du lite samlat här, och där finns också lite muntliga lekar.
Här finns ett inlägg om att göra egna podcasts.
Skriftligt
För skriftligt kan jag rek en Wikispace eller att skriva artiklar för Simple English som är en miniwiki, men sen finns också Meeting Place. Story Bird är också ett alternativ
Lyssna
 Att lyssna på olika nyhetsinslag är bra och gärna ihop med en text och då vid andra lyssningen om man ska följa lyssnarstrategierna. Här har jag ett par länkar om det. Och här har jag ännu mer. Eller varför inte lyssna på låttexter och fylla i rätt ord? Alfa-Bot är ett lyssna-och-stava-spel och på länken finns även andra bra språkspel.
 
 
Läsa
Läsning kan du också arbeta med online. På Reading Rocket hittar du massor. I detta inlägg finns fler länkar.
 
 
Grammatik och ord
Det finns många bra sidor för grammatik på nätet som ofta är självrättande. Där har vi språklärare tur efersom vi har många länder som är engelsktalande och att mycket material finns tillängligt.
Ord finns det väldigt mycket för ord, denna gillar många av mina elever. Bra ordlistor har du här. Korsord och flashcards är också användbara för ordinlärningen. ESL har en del quizzes precis som Activities for ESL-student’s, About.com har också massor att utöka ordförrådet med.

Har du koll på de vanligaste orden i engelskan? Här finns en sammanställning. Värt en rekomendation är också www.glosor.eu. Mycket användbar för inlärning av ord.
Man kan också låta eleverna göra egna nya ord. Finns många bra sidor att slumpa fram ord på och sedan skriva förklaringar till dem. Här har ni några att börja med:

Övrigt
Agenda kan du hitta det mesta för din engelskundervisning, sånger, ordkunskap, läsförståelse, grammatik. Helt klart värt ett besök.
Färdiga övningar tackar och tar vi gärna emot. Här finns några bra länkar för det:
Jag har också gjort en länksamling med det mesta, också kategoriserat som detta inlägg.

Simple English ett sätt att skriva för målgrupp

Att skriva för en mottagare sägs ju vara det mest optimala för skrivandet. Jag har låtit elever skriva för skoltidningen men sen fick jag nys om detta sätt  – Simple English – som fungerar som en miniwiki. Ni som vet, och följer mig på digiskol vet att jag har satt upp som mål att skapa en Wikispace, och då är det lätt hänt att man hittar mer som har anknytning till det.
 
Jag kommer efter jul och att digiskol slutat ägna mig mer åt de formativa arbetssättet och har pratat med kollegorna på min skola om tillsammans sätta upp en planering för lite olika arbeten. Det är ju så förbenat tungt att själv prova, man vill ha någon att bolla sina ideer med och att dela på arbetsbördan att svänga om planeringen. Ni som sysslar med det formativa arbetssättet vet att det tar cirka två år att vara i fas. Och vill man som jag frångå den bundna textboken och hitta mer elevnära exempel och att utmana invanda stereotyper av lärande, och även variera sin undervisning för att hitta olika inlärningsstilar, så är det tacksamt om man är fler som kan hjälpas åt i svackorna. För de kommer som vi också vet.
 
Ett av de målen jag har är att skriva och publicera texter på engelska i Simple English. Ni som också är svensklärare kan skriva på Wikimini. Om ni vill veta mer tipsar jag om Öpedagogen som har detta som mål i #digiskol.