Uppdrag förstelärare

 Foto: Jessica Lindegren
Jag och mina kollegor i Enköping
 
Så här var ansökningsannonsen:
Yrkesskickliga lärare ska belönas och ges möjlighet till karriärvägar. Det är viktigt att sprida duktiga lärares kompetens till andra lärare. Regeringen har beslutat att införa karriärtjänster och under 2013 införs tolv tjänster som förstelärare på Enköpings kommunala grundskolor. 

Regeringen har beslutat att införa ett statsbidrag för två nya karriärtjänster – förstelärare och lektor. Det är en satsning för att poängtera att läraren är en avgörande faktor för skolans resultat. Det övergripande målet är att skapa bra förutsättningar för skolor att nå en högre måluppfyllelse.

I ett första skede inrättas tolv tjänster som förstelärare i Enköpings kommun under perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014, men det kommer att finnas möjlighet till förlängning. Lektorstjänst kan komma att införas senare. 

En förstelärares uppdrag är att driva undervisning i grupp/klass på cirka 90 procent, att driva utveckling inom ämnet på skolan och i kommunen på 10 procent, att arrangera forum för erfarenhetsutbyte inom ämnet i kommunen en gång per termin, att handleda andra lärare inom ämnet och att samarbeta med verksamhetschefen för grundskola för planering av gemensamma aktiviteter inom ämnet/ämnesområdet.

Som förstelärare har du en bred didaktisk förmåga, ser möjligheterna hos varje elev, skapar du goda lärmiljöer, har du ett entreprenöriellt förhållningssätt, utmanar du eleverna att utveckla sitt bästa jag och ser informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett viktigt lärverktyg 

För att få bli förstelärare måste du ha lärarlegitimation enligt skollagen 2 kapitlet 16 paragrafen, ha minst fyra års styrkt arbete med undervisning och ha gedigna kunskaper i det ämne eller det ämnesområde som du undervisar i.

Du är en yrkesskicklig lärare som:

 • kan anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar, och i samband med detta tillämpa en mångfald av metoder och arbetssätt, i syfte att förbättra elevens studieresultat
 • ser alla elevers behov och får alla elever att förbättra sitt resultat.
 • visar intresse för att delta i utvecklingsprojekt som leder till förbättrade elevresultat
 • kan kommunicera och samarbeta med andra lärare
 • är intresserad av att utveckla din egen professionalism
 • har ett entreprenöriellt förhållningssätt i arbetet med eleverna
 • ser informations- och kommunikationsteknik (IKT) som ett viktigt lärverktyg 

Enköpings kommunala grundskolor kommer under perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014 att inrätta tolv  tjänster som förstelärare. Intervjuerna kommer att börja före sommarlovet. 

Respektive tjänst har en inriktning mot:

 • förskoleklass
 • matematik – yngre åldrar
 • matematik – äldre åldrar
 • svenska – yngre åldrar med inriktning läs- och skrivinlärning
 • svenska – äldre åldrar
 • svenska som andraspråk
 • samhällsorienterande ämnen med inriktning geografi
 • naturvetenskapliga ämnen med inriktning kemi
 • idrott, år 1-9
 • moderna språk
 • engelska – äldre åldrar 
 • engelska – yngre åldrar
Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑

%d bloggare gillar detta: